Bizi Takip edin  /  Follow Us

 

Ana Sayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz Banka Hesapları  Diğer Hizmetler
Kurumsal Müşetri İlişkileri İnsan Kaynakları Referanslarımız İletişim

 
Oteller Turlar Gemi - Cruise Mavi Yolculuk Transfer Hizmetleri Kıbrıs Uçak Bileti Tatil Seçenekleri Diğer Hizmetler
Anasayfa
Erken Rezervasyon
Oteller
Turlar
Gemi - Cruise Turları
Mavi Yolculuk Turları
Kıbrıs Tatili
Okul Turları
M.I.C.E. - Kurumsal
Fuarlar
Dernek Organizasyonları
Sportif Organizasyonlar
Incoming Hizmetleri
Alternatif Tesettür Tatiller
Şirketlere Kurumlara Özel
Diğer Hizmetlerimiz
İletişim

Erken Rezervasyon
Kampanyalar
Günün Fırsatı
Son Dakika Fırsat Tatil
Tatil Seçenekleri


 

 
  YURT DIŞI MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ  

 

 

Müşteri Yurtdışı Tur Kayıt Sözleşmesi

TATİL ELMASI SEYAHAT TURİZM Ltd. Şti.    YURT DIŞI TUR KAYIT  SÖZLEŞMESİ


MADDE 1 : KONU

 

İş bu sözleşme; İçerenköy Mah. Huzur Cad. Huzur Apt. No:8/A - İçerenköy-Ataşehir/ISTANBUL / Türkiye adresinde bulunan,  www.tatilelmasi.com internet adresine sahip Tatil Elması Seyahat Turizm Ltd. Şti. ( Bundan sonra Tatil Elması olarak anılacaktır ) ile tur kayıt formunda adı ve/veya unvanları belirtilen tüketici arasında akit olmuştur.


MADDE 2 : TARAFLAR

 

Bir tarafta Tatil Elması, diğer tarafta tüketici ( ler ) arasında işbu Paket Tur Sözleşmesi akdedilmiştir. Kimlik bilgilerinin yanlış bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden ( hava yolu cezası, vize sorunu, vs. ) Tatil Elması sorumlu değildir


MADDE 3 : ÖDEMELER

Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde tüketici kredi kart sözleşmesi imzalanan banka ile muhatap olup, Tatil Elması muhatap alınamaz. Temerrüt halinde gecikme faizi ödemesi talep edilecektir. Tur kayıt formunda belirtilen bedele ücret açısından tüm vergiler ile sigorta ücretleri ve hizmet açısından tur ile ilgili iş bu sözleşmeye ekli broşürlerde fiyata dahil olduğu belirtilen tüm hizmetler dahildir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra olarak ücrete tabidir. Paket tur sözleşmesi yönetmeliğinin 5. Maddesine göre sözleşmede öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak liman, havaalanına iniş vergileri gibi harç vergi ve ücretler de döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinden bu hüküm uygulanamaz.

Ancak paket turunun başlangıcından önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı tüketiciye bildirilir. Bu durumda yönetmeliğin aynı maddesine göre tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Tüketici, yansıtılan bedele ilişkin olarak, paket tur öncesi kendisine yapılan bildirimden sonra 2 gün içerisinde bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönebilir, eşdeğer bir paket tura ilişkin ikame bir sözleşme yapabilir veya yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirten ek bir  sözleşmeyi kabul edebilir. Tüketicinin kendisine sunulan ek sözleşmeyi imzalamadan imtina etmesi halinde, sözleşmeden dönmüş olduğunu kabul edebilir. Bu durumda ödemiş olduğu tur bedeli kendisine 10 gün içerisinde iade edilir.

 

MADDE 4 : ULAŞIM

Tüketici paket tura başlayacağı yere kendi imkanları ile gelir. Tüketicinin, Tatil Elması'ndan paket tura dahil hizmetler dışında ayrıca hizmet satın alınması bu hizmeti, paket tura dahil etmez. Tatil Elması Havayolu ile Aracı bir firmadır ve Havayollarının uçuş saatlerinde oluşabilecek değişikliklerden, rötarlardan ve gecikmelerden Tatil Elması sorumlu değildir.

 

MADDE 5 : MÜCBİR SEBEBLER

5.1 Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülmez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, Tatil Elması'nın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller Tatil Elması için mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde Tatil Elması, paket tur için iptal, değişiklik ve erteleme yapabilir. Bunlardan doğabilecek değişikliklerden veya gecikmelerden Tatil Elması sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur. Mücbir sebep tur başladıktan sonra ortaya çıkarsa, Tatil Elması sorumluluğu, tüketiciye turun başlangıç noktasına geri getirmekten ibaret olup, tüketici, Tatil Elması'den bedel iadesi de dahil olmak üzere, başkaca herhangi bir hak ve alacak talep edemez.

5.2 Tüketicinin seyahat sigortası kapsamındaki sigortalardan mücbir sebep doğrultusunda sigorta şirketine başvuru hakkı bulunmaktadır.

 

MADDE 6 : İPTAL, CAYMA VE DEVİR

6.1 İptal
6.1.1 Turların oluşmasını sağlayacak kişi sayıları tüketiciye sunulan programlarda belirtilmiştir.
Tatil Elması, kendi kusurundan kaynaklanmayan sebepleri gerekli tüm çalışmaları yapmış olması kaydı ile gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması halinde veya gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen mücbir sebeplerden ötürü gezinin hareket tarihinden 7 gün önce tüketiciye de belirtmek kaydı ile geziyi kısmen veya tamamen iptal edebilir. Tatil Elması tüketiciden aldığı tüm ödemeleri ve tüketiciye borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder. Bu durumda Tüketicinin tazminat hakkı yoktur.
6.1.2 Tüketici,
Tatil Elması'nin kusurlu olarak sözleşmeye kısmen veya tamamen uymaması ve sözleşmeyi feshetmesi halinde uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur.
6.1.3 
Tatil Elması tur başlamadan önce, tur kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, tanıtım broşüründe belirtmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen yerlerin ziyareti sıralarını Tüketiciyi mağdur etmeyecek şekilde değiştirebilir. Sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan hizmetlerden bir veya birkaçının sağlanmaması veya sağlanamayacağının anlaşılması durumunda, Tatil Elması tüketiciye ilave maliyet getirmeyen eşdeğer alternatif düzenlemeler yapar ve yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasında farkı tazmin eder.
6.1.4 Kişilerin gerek yut içi ve gerekse yurt dışı seyahatlerinde ulaşım araçlarından ( uçak, tren, otobüs veya özel araç ) doğabilecek gecikme, vergi borçlarından veya benzeri bir sebeple yurtdışına çıkamama, ulaşım araçlarında yer bulamama veya hangi nedenlerden olursa olsun konaklama yerine geç varma veya gidememe hallerinde Tüketicinin sorumluluğunda olup, bu konuda
Tatil Elması'nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu nedenle Tüketici Tatil Elması'ndan bedel iadesi veya tenzili dahil hiçbir hak talebinde bulunamaz. Tatil Elması, tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
6.1.5 Tüketicinin veya 1. Dereceden yakınının işbu sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin yerine gerilmemesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm hallerinde tüketicinin yazılı talepte bulunması halinde
Tatil Elması, resmi harç ve vergiler ile zaruri masraflar mahsup edildikten sonra kalan bakiyenin tüketiciye iade edileceğini taahhüt eder. Tüketici, bu hallerin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır. 

6.2 Devir
6.2.1 Tüm gurup biletlendirmelerinde ve münferit biletlendirmelerde biletin kesildiği haller hariç olmak üzere ve her koşulda ilgili havayolu ve/veya otelin kendi kurallarına uygun olarak Tüketici, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareketten en az 7 gün öncesine kadar
Tatil Elması'na yazılı olarak bildirmek kaydıyla rezervasyonunu, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren bir üçüncü kişiye devredebilir. Bu durumda, paket turu devreden devralan ile birlikte, sözleşmeyi taraf Tatil Elması'na karşı, tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinde müteselsilen sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

6.2.2 Devir eden için başlatılan vize işlemleri iptal edilemez ve devredilemez. Paket turu devir alan kişinin vize hizmeti almak istemesi halinde, Tatil Elması'na tarafından vize işlemleri takip edilir. Devir alana turun ait olduğu ülkenin vize prosedürleri detaylı olarak izah edilir. Ancak gerekli bilgilendirme yapılmasına rağmen turun başlamasına 15 gün kala yapılan devirlerde, vize işlemlerinin yetişmemesi söz konusu olursa risk devir eden Tüketiciye aittir.Devir alan kişi turun hareket saatine kadar, ilgili ülkenin konsolosluk vize departmanı uygulamaları gereği vize işlemlerini tamamlayamaz ise tura katılamayacağını devir gerçekleşmez ve iptal hükümleri uygulanır. Devir alana vize hizmet bedeli tahakkuk ettirilir.

 

MADDE 7 : BAGAJ

Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50 x 70 cm ebatlarında bütük olmamak kaydı ile iki valiz, uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Atlantik aşırı uçuşlarda ve bazı havayollarında bu kural değişmektedir.

 

MADDE 8 : VİZE İŞLEMLERİ

Satın alınan hizmete vize işlemleri ve hizmetleri dahil değildir. Seyahat Acentesinin vize alma taahhüdü yoktur. Vize ve pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Ancak gezinin başlamasından 1 ay öncesine kadar tüketicinin en az 6 aylık geçerli pasaportu olması ve gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak Tatil Elması'na teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. 1 aylık sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifinde olduğundan Tatil Elması'nin vize alınmamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından Tatil Elması'nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez


 

 


 

Erken Rezervasyon Otelleri
Yurtiçi Oteller
Yurtdışı Oteller
Kıbrıs Otelleri
Istanbul Otelleri
Termal Oteller

Tesettür Otelleri

Kayak Otelleri
Yurtdışı Turlar

Kültür Turları
Kıbrıs Turları
Istanbul Turları
Günübirlik Turlar
Okul Turları
Gemi-Cruise Turları
Mavi Yolculuk Turları
Kayak Turları
Vizesiz Turlar
Fırsat Turları
Alternatif Turlar
M.I.C.E. Organizasyonlar

Kurumsal Organizasyonlar

Fuarlar
Transfer Ulaşım Hizmetleri

Rent A Car
Seyahat Sigortası
Vize Hizmetleri
Uçak Bileti - ONLINE
Dernek Organizasyonları
Sportif Organizasyonlar
Incoming Hizmetleri
Şirketlere - Kurumlara  Özel
Antalya Otelleri
Alanya Otelleri

Belek Otelleri

Kemer Otelleri
Side Otelleri

Fethiye Otelleri
Bodrum Otelleri
Marmaris Otelleri
Kuşadası Otelleri

 
Hizmet Sözleşmesi
Yurtdışı Müşteri Sözleşmesi
Yurtiçi Müşteri Sözleşmesi
Otel Müşteri Sözleşmesi
Mail Order Formu
Ödeme Seçenekleri

Nasıl Rezervasyon Yaparım

Neden bizle Tatile
Tatilci Hakları

Tatil Güvencesi
En iyi Fiyat Garantisi
İptal iade Koşulları

 
Ana Sayfa
Hakkımızda
Hizmetlerimiz
Banka Hesapları
Kurumsal Hizmetler
Müşteri İlişkileri

İnsan Kaynakları

Gizlilik Politikamız
İlkelerimiz
Referanslarımız
Diğer Hizmetlerimiz

İletişim
Bizi Takip edin  /  Follow Us


 


Copyright © 2018 Tatil Elmasi  | All rights reserved  Web Tasarım : Topkara